اندازه گیری مقاومت چاه ارت در گیلان

تعداد بازدید : 23573

 

تست و تائیدیه سیستم ارتینگ، چاه ارت و صاعقه گیر توسط مشاور ایمنی برق مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی.

بررسی سالانه سیستم اتصال به زمین و تست سالانه چاه ارت و صدور تاییدیه توسط مشاور مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار مورد تایید اداره کار.

بررسی ایمنی برق کارخانجات و واحدهای تولیدی و خدماتی و اجرای سیستم ارتینگ ساختمان­ها و مراکز اداری و تجاری مطابق استانداردهای سازمان نظام مهندسی و صدور تاییدیه توسط مشاور رسمی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی.

اجرای سیستم ارتینگ برای تاسیسات برقی و تحویل به کارفرما با مقاومت زیر2 اهم و صدور تاییدیه توسط مشاور رسمی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کار

اجرای چاه ارت با مقاومت کمتر از 1 اهم جهت بیمارستانها ، تجهیزات آزمایشگاهی و مخابراتی زیر نظر کارشناس دارای پروانه صلاحیت از مرکز تحقیقات و مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پروانه آموزش ایمنی عمومی کار با صدور گواهی معتبر از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

 

برچسب های سایت :

تست چاه ارت در گیلان , تست چاه ارت در رشت ,  اندازه گیری مقاومت الکتریکی اجرای چاه ارت ,  ایمنی برق مشاور و مجری ایمنی ساختمان ها مشاور و مجری ایمنی کارخانجات مجری ایمنی واحدهای صنعتی مجری ایمنی واحدهای تجاری مشاور ایمنی مشاور ایمنی واحدهای صنعتی مشاور ایمنی واحدهای تجاری  مشاوره در احداث و اجرای چاه ارت مشاوره در اجرای چاه ارت برآورد هزینه احداث سیستم زمین برآورد هزینه احداث چاه ارت کابلکشی ارت بازرسی و صدور تایید ایمنی صدور تأییدیه توسط مشاور حفاظت فنی صدور تأییدیه ایمنی توسط مشاورمرکز تحقیقات وزارت کار مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی تست ، اندازه گیری و صدورصدور گواهی مورد تایید وزارت کار , همبندی سیستم اتصال به زمین دارای پروانه صلاحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اندازه گیری چاه ارت صدور مجوز ایمنی صدور تاییدیه ارتینگ